Hướng dẫn tạo tài khoản Vex trên ví di động VexWallet

Hiện tại bạn có thể cài đặt Vexwallet Mobile tại website hoặc Google Play.

Vexwallet di động là Ví phi tập trung trong đó tất cả tài sản và tài khoản của bạn là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn, không một bên nào có quyền truy cập ngoại trừ bạn.

Sau khi cài đặt VexWallet, bạn có thể tạo tài khoản, đặt tên người dùng và mật khẩu từ VexWallet. Hãy ghi nhớ tên người dùng và mật khẩu này để mở ví di động, xác minh chuyển khoản và kết nối với ứng dụng phi tập trung.

Bạn cần nhớ và lưu trữ mật khẩu này một cách cẩn thận vì ví phi tập trung không có tính năng quên mật khẩu.

Sau khi tạo mật khẩu, bước tiếp theo là tạo Tài khoản VexWallet hoặc nhập Địa chỉ Vex nếu bạn đã có Địa chỉ Vex.

Để tạo Địa chỉ VEX, bạn cần 12 ký tự (bảng chữ cái và số) với chi phí ban đầu rất rẻ. Đội ngũ phát triển của Vexanium sẽ cung cấp tài khoản miễn phí trị giá 1 Vex cho người dùng đăng ký sớm bằng cách điền thông tin số điện thoại di động. Sau khi bạn nhận được mã xác minh, đừng quên sao lưu khóa riêng của bạn. Nếu bạn muốn biết thêm về khóa riêng, bạn cần đọc bài viết trước từ Vexanium tại đây:

https://blog.vexanium.com/vietnamese-co-ban-huong-dan-tao-tai-khoan-vex-address-tren-vi-vexwallet-phien-ban-pc-mac-windows.html

Dưới đây là giao diện của ví di động Vexanium. Bạn có thể thấy thông tin đã gửi và nhận, cũng đồng thời là tài nguyên để mua bộ nhớ và Ram. Ví được chọn là tài khoản VexAddress của bạn, bạn có thể có nhiều tài khoản VexAddress trong ví di động của mình. Ở phần dưới cùng của ví của bạn, bạn có thể tìm thấy DAPP (Ứng dụng phi tập trung) và menu Cài đặt.

Trong menu Dapps, bạn có thể lựa chọn Ứng dụng phi tập trung của Blockchain Vexanium mà bạn muốn sử dụng. Bạn cũng có thể sử dụng các Dapps nổi bật khác tại đây. Tuy nhiên, một số Dapp cần trình duyệt Dapp để mở.

Cho đến cuối năm 2019, Vexanium dự định ra mắt hơn 100 Dapps.

Khi bạn muốn sử dụng Dapps, bạn cần đồng bộ hóa với tên người dùng Ví của bạn

Bạn có thể nhập địa chỉ URL của nhiều Dapp khác nhau để mở bất kỳ loại Dapp nào.

Trong menu Dapps, bạn cũng có thể tìm thấy Smart Contract Instant VEX CREATOR. Tại đây, bạn có thể tạo hợp đồng thông minh tức thời trong Vexanium mà không cần mã hóa, chỉ cần nhấp chuột và trả 5.000 Vex Coin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *